قلعه میمه زرین آباد

۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

قلعه میمه زرین آباد
روستای برغان

۳۱ فروردین, ۱۳۹۶

روستای برغان
روستای امامزاده ابراهیم

۳۰ فروردین, ۱۳۹۶

روستای امامزاده ابراهیم
روستای دوبخشر

۲۶ فروردین, ۱۳۹۶

روستای دوبخشر
روستای ریخان

۲۴ فروردین, ۱۳۹۶

روستای شکاکم

۲۴ فروردین, ۱۳۹۶

روستای شکاکم
تالاب هورالعظیم

۲۵ بهمن, ۱۳۹۵

دریاچه زریوار

۲۴ بهمن, ۱۳۹۵

راهنمای سفر نوروزی به کرمانشاه

۲۳ بهمن, ۱۳۹۵

دریاچه عباس آباد

۲۳ بهمن, ۱۳۹۵