گیلانغرب

روستای کرکول کسان
روستای کرکول کسان در استان کرمانشاه و شهرستان گیلانغرب بخش گوار شهر مست قرار گرفته که فاصله 9 کیلومتری از مرکز…