دسته: کرمان

  روستای جرجافک که آن را با نام روستای گرگاک نیز میشناسد، یکی از مناطق …

۹ تیر ۱۳۹۶
مسجد وکیل بم

کویر شهداد به کوههای شنی می گویند که بر اثر عامل فرسایشی غالب کویر ” باد …

۳۰ دی ۱۳۹۵
ارگ راین به عنوان دومین بنای خشتی جهان از آن یاد میشود که با مساحت بیش ...
۵ مهر ۱۳۹۵
آبشار اوردیکان

در شرق کرمان یک جاذبه گردشگری به نام آبشار اوردیکان قرار گرفته که بازدید آن …

۱۳ شهریور ۱۳۹۰