دسته: گیلان

چشمه آبگرم علی داشی در روستای سرسبز گیلده قرار گرفته‌است. این چشمه به دلیل نزدیکی …

۱۹ شهریور ۱۳۹۵