آتشکده یزد

۱۲ دی, ۱۳۹۵

قنات زارچ

۲ مهر, ۱۳۹۵

منار جنبان ندوشن

۲ مهر, ۱۳۹۵

باغ علی نقی خان

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵