روستای دوبخشر

۲۶ فروردین, ۱۳۹۶

روستای دوبخشر
روستای شکاکم

۲۴ فروردین, ۱۳۹۶

روستای شکاکم
روستای شولم

۲۲ بهمن, ۱۳۹۵

تله کابین لاهیجان

۱۳ بهمن, ۱۳۹۵

روستای لیلا کوه

۵ بهمن, ۱۳۹۵

روستای دیورود

۲۸ دی, ۱۳۹۵

روستای دیورود
قلعه رودخان

۲۲ دی, ۱۳۹۵

گردنه حیران

۱۰ دی, ۱۳۹۵

جنگل گیسوم

۱۳ آبان, ۱۳۹۵

جاده اسالم به خلخال

۱۵ مهر, ۱۳۹۵