روستای دیلمان

۱۴ آبان, ۱۳۹۶

دیلمان به سیاهکل
سد تاریک

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

سد تاریک
روستای بدآب

۲۲ شهریور, ۱۳۹۶

روستای بدآب
روستای چونچنان

۲۹ مرداد, ۱۳۹۶

روستای چونچنان
روستای کمسار

۲۷ مرداد, ۱۳۹۶

روستای کمسار
روستای سالستان

۱۴ مرداد, ۱۳۹۶

روستای سالستان
روستای گفشه

۲۳ تیر, ۱۳۹۶

روستای گفشه
روستای سلوش

۱۲ تیر, ۱۳۹۶

روستای سلوش
پل شفارود

۲۶ خرداد, ۱۳۹۶

پل شفارود
رودخانه شفارود

۲۵ خرداد, ۱۳۹۶

رودخانه شفارود