روستای بهرام آباد

۱۳ خرداد, ۱۳۹۶

روستای بهرام آباد
روستای فاویان

۱۱ خرداد, ۱۳۹۶

روستای فاویان
روستای سرابه

۱۰ خرداد, ۱۳۹۶

روستای سرابه
روستای برنجگان

۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۶

روستای برنجگان
مسجد آقا بزرگ

۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۶

مدرسه آقا بزرگ
چشمه دره سپستان

۱۹ بهمن, ۱۳۹۵

روستای اوره نطنز

۱۷ بهمن, ۱۳۹۵

غار پریان

۵ بهمن, ۱۳۹۵

کویر مرنجاب

۴ بهمن, ۱۳۹۵

چهل ستون

۲۱ دی, ۱۳۹۵