زیبایی محض در میلفورد ساند نیوزلند

۲۰ اردیبهشت, ۱۳۹۶

میلفوردساند
پارکی رویایی به نام گل آشیکاگا

۲۹ آبان, ۱۳۹۵

پاییز خیره کننده در لهستان

۶ آبان, ۱۳۹۵

دیوار چین

۱۰ مهر, ۱۳۹۵