آتشکده یزد

۱۲ دی, ۱۳۹۵

سعدیه

۹ دی, ۱۳۹۵

مقبره الشعرا تبریز

۲۸ آذر, ۱۳۹۵

حافظیه

۱۱ آبان, ۱۳۹۵

معبد آناهیتا

۱۵ مهر, ۱۳۹۵

مشاهده دهان حقیقت شهر رم دیگر رایگان نیست

۴ مهر, ۱۳۹۵

مسجد حسن پادشاه تبریز

۱ مهر, ۱۳۹۵

کلیسای انجیلی تبریز

۲۸ شهریور, ۱۳۹۵