کوه های رنگی آرژانتین

۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۶

کوه های رنگی آرژانتین
دودکش جن

۵ بهمن, ۱۳۹۵

گنبد لران

۲۰ دی, ۱۳۹۵

کوه سهند

۱۰ دی, ۱۳۹۵

قله دماوند

۶ دی, ۱۳۹۵

طبیعت فوق العاده کوهستان برفی کرواسی

۱ آذر, ۱۳۹۵