قلعه رودخان

۲۲ دی, ۱۳۹۵

چهل ستون

۲۱ دی, ۱۳۹۵

کاخ آپادانای شوش

۱۷ دی, ۱۳۹۵

بیستون

۱۶ دی, ۱۳۹۵

غار یخی چما

۱۵ دی, ۱۳۹۵

قلعه بهستان

۱۴ دی, ۱۳۹۵

عالی قاپو

۱۳ دی, ۱۳۹۵

خانه مستوفی

۲۸ آذر, ۱۳۹۵

روستای ابیانه

۲۲ آذر, ۱۳۹۵

موزه بازیهای ویدئویی در برلین

۱۱ آذر, ۱۳۹۵