مارماریس ۴ خرداد ۹۶

۵ اردیبهشت, ۱۳۹۶

آنتالیا ۱۵ اردیبهشت ۹۶

۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶

بدروم ۴ خرداد ۹۶

۲ اردیبهشت, ۱۳۹۵