بناي قديمي که از آن به عنوان بادگیر چپقی نام مي بريم در واقع باقيمانده يک خانة قديمي به نام خانه آقاسيدعلي اصغر رضوي است که در شهر سيرجان واقع است. اين بادگير از آثار دوران پهلوي است که به لحاظ ارزشهاي فرهنگي و هنري که تلفيقي از معماري و صنعت است , بنا گرديده است. بادگير مشهور...
ادامه مطلب
0 نظر
منتشر شده در ۱۹ مهر, ۱۳۹۵