یک نوزاد در ارتفاع ۴۲ هزار پایی در پرواز ترکیه چشم به جهان گشود!

۲۷ فروردین, ۱۳۹۶