اولین هتل هفت ستاره در چین افتتاح شد

۲۱ آبان, ۱۳۹۵