گزارش تصویری گاردین از دریاچه ارومیه

۱۳ شهریور, ۱۳۹۵

گزارش تصویری گاردین از دریاچه ارومیه