روستای نهب

۲۹ آذر, ۱۳۹۶

روستای نهب
روستای کوات

۲۷ آذر, ۱۳۹۶

روستای کوات
روستای دنیچه خیر

۲۵ آذر, ۱۳۹۶

روستای دنیچه خیر
خانه شاپوری

۱۸ آذر, ۱۳۹۶

خانه شاپوری
پارک ژوراسیک

۱۷ آذر, ۱۳۹۶

پارک ژوراسیک تهران
مسجد جامع دامغان

۱۵ آذر, ۱۳۹۶

مسجد جامع دامغان
پارک آب و آتش

۱ آذر, ۱۳۹۶

پارک آب و آتش
زندگی در کیش

۳۰ آبان, ۱۳۹۶

زندگی در کیش
پارک ساعی

۲۶ آبان, ۱۳۹۶

پارک ساعی
سرپل ذهاب

۲۴ آبان, ۱۳۹۶

جاذبه های تاریخی سرپل ذهاب