ارگ تبریز

۲۴ آبان, ۱۳۹۶

ارتفاع ارگ تبریز
مقبره الشعرا تبریز

۲۸ آذر, ۱۳۹۵

کلیسای انجیلی تبریز

۲۸ شهریور, ۱۳۹۵

باغ وحش باغلار باغی

۲۵ شهریور, ۱۳۹۵