یادبودی برای زمین لرزه ون چوآن

۲۹ آبان, ۱۳۹۵

پارکی رویایی به نام گل آشیکاگا

۲۹ آبان, ۱۳۹۵

۱۰ قلعه زیبا و برتر سوئیس

۲۸ آبان, ۱۳۹۵

روستایی که خانه های آن بدون در هستند

۲۸ آبان, ۱۳۹۵

توپ های یخی دریاچه میشیگان

۲۵ آبان, ۱۳۹۵

عمارت حبیبی

۲۱ آبان, ۱۳۹۵

بازار ارومیه

۲۰ آبان, ۱۳۹۵

تپه هگمتانه

۱۹ آبان, ۱۳۹۵

میدان نقش جهان

۱۸ آبان, ۱۳۹۵