خانه مستوفی

۲۸ آذر, ۱۳۹۵

روستای ابیانه

۲۲ آذر, ۱۳۹۵

موزه بازیهای ویدئویی در برلین

۱۱ آذر, ۱۳۹۵

برج طغرل

۱۱ آذر, ۱۳۹۵

برج طغرل
یادبودی برای زمین لرزه ون چوآن

۲۹ آبان, ۱۳۹۵

۱۰ قلعه زیبا و برتر سوئیس

۲۸ آبان, ۱۳۹۵

عمارت حبیبی

۲۱ آبان, ۱۳۹۵

تپه هگمتانه

۱۹ آبان, ۱۳۹۵

میدان نقش جهان

۱۸ آبان, ۱۳۹۵