میگویند در دوره صفویه هنگامی که شاه عباس دوم صفوی از این مسیر عبور میکرده، به همراهان خود دستور میدهد اشعاری را که در مدح خودش سروده شده بود را بر روی تخته سنگهایی سرد حکاکی کند تا شاید نسل های بعدی این اثر تاریخی به جا مانده از شاه عباس صفوی دوم را مشاهده کنند. این کتیبه...
ادامه مطلب
0 نظر
منتشر شده در ۳ مهر, ۱۳۹۵