اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ

۱۸ آذر, ۱۳۹۶

فرمان مهاجرتی ترامپ
راهنمای اخذ گذرنامه

۲۶ آبان, ۱۳۹۶

راهنمای دریافت پاسپورت
لغو ویزای اربعین عراق صحت ندارد

۱۷ آبان, ۱۳۹۶

ویزای اربعین برداشته نشده
شغل های پردآمد در صنعت هوایی

۱۸ مهر, ۱۳۹۶

حقوق خلبان ها
رنگ جلد پاسپورت چه معنایی دارد؟

۱۶ مهر, ۱۳۹۶

رنگ های پاسپورت
مرز خسروی بسته شد

۷ مهر, ۱۳۹۶

مرز خسروی بسته شد
ایرانیان در فرودگاه صربستان هیچ مشکلی نداشتند

۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

سرگردانی مسافران ایرانی در فرودگاه بلگارد صربستان
روادید گروهی برای گردشگران ایرانی و روسی لغو شد

۴ شهریور, ۱۳۹۶

لغو روادید روسیه
لغو ویزای صربستان با ایران

۲ شهریور, ۱۳۹۶

لغو ویزای صربستان با ایران
لغو روادید قطر برای ۸۰ کشور

۲۰ مرداد, ۱۳۹۶

لغو روادید قطر برای 80 کشور